Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


A.F. Administratiekantoor

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst A.F. Administratiekantoor ten aanzien van deze internetsite op het volgende:

  • op de inhoud en de presentatie van deze internetsite berust een intellectueel eigendomsrecht van de maker ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van A.F. Administratiekantoor is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.F. Administratiekantoor openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd;
  • A.F. Administratiekantoor stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie;
  • A.F. Administratiekantoor draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze internetsite. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kan aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend;
  • A.F. Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite;
  • A.F. Administratiekantoor heeft te allen tijde het recht deze internetsite naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze internetsite aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd;
  • A.F. Administratiekantoor is niet verantwoordelijk voor aan deze internetsite gekoppelde bestanden of internetsite‚Äôs van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
  • A.F. Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze internetsite;
  • op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze internetsite en deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.