A.F. Administratiekantoor

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van A.F. Administratiekantoor, die onder meer een beperking van aansprakelijkheid bevatten, zijn van toepassing op alle werkzaamheden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website en Kamer van Koophandel en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Bijgaand treft u onze algemene voorwaarden aan.

The general terms and conditions of A.F. Administratiekantoor, which inter alia contain a limitation of liability, apply to all services rendered. The general terms and conditions are available on our website and Chamber of Commerce will be sent to you free of charge upon request.